2013-07-02

"Statistik" från Nya Moderaterna

Intressant när man går in på Nya Moderaternas facebook-sida och plötsligt läser statistik som säger raka motsatsen till vad man annars sett och hört.

Enligt Nya moderaterna så har visst ungdomsarbetslösheten minskat från 9,3 % till 7,8 %
och så "har vi haft en djup finanskris utan att klyftorna ökat nämnvärt" (dessutom uttalar två moderat-politiker att "klyftorna inte har ökat").
"Statistik" alltså, lika färgat av ändamålet som det mesta.

Här är en länk med statistik om ungdomsarbetslöshet från en annan källa; SCB via Ekonomifakta av Svenskt näringsliv. Bara för att belysa kontrasten.

Hur kan skillnaderna vara så stora? Om Nya Moderaterna har så mycket makt över Sverige och det politiska agerandet just nu, borde de då inte utgå från en mer "balanserad" statistik än så? Är de beredda att ändra handlingsplaner om statistik och människors verklighet tyder på något negativt? Eller kommer de endast att utgå från den statistik och de historier som passar? Anser Fredrik Reinfeldt och partipolitiska vänner att all statistik som inte delats av alliansen och inte passar med deras syn på omvärlden är lögn?

2013-07-01

Topp tre serier

Topp tre serier som jag vill tipsa om:
  • Vikings
  • New girl
  • Misfits
(Jag tänker anta att alla redan sett Game of Thrones.) 

Mitt filmtips just nu: "Soul kitchen". Om en kille som  vill hålla en restaurang. Den
har oväntat skön underhållning med tanke på det enkla temat.33 anledningar och mansfrågor

Den 17 maj lade jag ut ett större inlägg på Facebook. De närmaste dagarna före så hade det varit en stor grej med den delade länken "33 anledningar till feminism". Det är en länk som tar upp en mängd kvinnofrågor för att stärka feminismen. Många utav de frågor som nämns där känns viktiga i sig men jag tänkte bland annat på dessa saker:

- Detta är förmodligen en reaktion på den stora kritik som feminismen mött de senaste åren, bland annat av jämställdism. Sidans argument är "därför behöver vi feminism". Vilket kan vara intressant och upplysande att titta på. Men argumentet av sidan blir enligt mig snarare "därför behöver vi bara feminism i jämställdhetsarbetet". Något som jag och många andra inte håller med om. 

- Sidan fungerar också som argument för varför vi bara behöver feminism styrandes i Sverige, trots att flera argument gäller saker utomlands.


- Nu kommer många människor att bli väldigt upprörda över att se dessa problem och bilder och det kommer att förstärka feminismen i dess onyanserade bild där man oftast ser mannen som förövare och kvinnan som offer. Detta skapar ofta en slags blindhet för manliga offer och manlig utsatthet. Människor som inte sett "den andra sidan" bygger lätt en känsla av att kvinnor är de enda som är utsatta. Att det även hade kunnat göras 33 punkter om mäns nackdelar i samhället tänker man inte på. Eller så tror man att de inte finns. Och om man ser exempel på dessa så är det vanligt att man inte reagerar på dem särskilt mycket och inte ser dem som relevanta punkter för jämställdheten.

- Alla punkter saknar källor. Det hade varit bekvämt att lätt kunna nå källorna till punkterna också.

Det nedanför var vad jag skrev för att öppna diskussionen om det på Facebook. Något som gav mycket reaktioner. Både positiva och negativa.

Till alla som sett och ser "33 anledningar till feminism" spridas på Facebook:

Feminism är inte detsamma som jämställdhet.

Jag vill påpeka detta eftersom det är många som intuitivt känner att feminism och jämställdhet är samma sak.

Feminismen, och denna länk, kommer med ett starkt budskap om att kvinnor har det sämre än män generellt - och att vi därför måste fokusera på kvinnofrågor för att skapa jämställdhet. Detta perspektiv räcker inte för att lösa alla jämställdhetsproblem i samhället idag - eftersom det bidrar till en hel del missförstånd - och i sin tur till att vi omedvetet diskriminerar män och deras svårigheter. Egentligen hade det likväl kunnat stå 33 punkter om mäns svårigheter i samhället.

Feminism tar alltså upp frågor som är viktiga och relevanta för jämställdhet, men missar eller förminskar också andra frågor som är viktiga och relevanta för jämställdhet.

Jag önskar att det, vid sidan av det feministiska arbetet, finns utrymme för jämställdism - där man kan skapa problemformuleringar och åtgärder ur ett bredare perspektiv som också tar upp fler manliga perspektiv. På så vis kan vi komma närmre ett mer jämställt samhälle, var män och kvinnor kan förstå och respektera varandra bättre än vad vi gör idag.

Feminismen är alltså inte det enda medlet för att nå det mål som de flesta av oss delar: Målet om jämställdhet.

Vem som helst är välkommen att ge kritik.

Peace & Love!